+46 070 691 20 84 susanne@kelldalen.se
IMG_1390 (640x427)

Växtföljd innebär att en gröda med växter från samma växtfamilj inte odlas flera år i rad på samma skifte. Därför växlar vi skiften med 5 – 6 års mellanrum. Växter av samma familj smittas lätt av jordbundna sjukdomar. Andra skäl till växtföljd är att växterna har olika slags rotsystem eller varierande mängd organiskt material som restprodukt från skörden. På så sätt kan jordstrukturen förbättras och näring återgå till jorden.

Efter att vi har brutit en gammal vall, eller när ett skifte ska vila så odlar vi gröngödslingsväxter. Det är ofta olika sorters baljväxter så som perserklöver, blodklöver, luddvicker eller rödklöver. Honungsört är ingen baljväxt och är inte heller släkt med köksväxterna och är därför bra att odla. I gröngödslingen blandar vi ettårigt gräs för att öka på den strukturförbättrande effekten på jorden. i ekologisk odling ska näringen tas upp genom växtens rotsystem från jorden, och näringen måste göras tillgänglig för växten, vilket kan ta olika lång tid när organiskt material ska frigöra näringsämnen.

IMG_1869 (640x427)
DSCN1397

På våren tillförs stallgödsel från en ekologisk certifierad mjölkgård. Det är inget krav, men förstås att föredra. I växthusen drar vi fram plantor som sedan planteras ut på friland och en del sår vi direkt. Kål kräver mycket plats, vi odlar flera olika sorter som kan skördas från försommar till sen höst/vinter. Sallat, fänkål, morot och betor odlas fram i flera intervall så det alltid finns att skörda lagom stora. Grundprincipen för odlingen är att hålla växterna friska genom goda förutsättningar.

I våra odlingar finns alltid mycket blommor, snittblommor och sådana som lockar till sig bin, humlor, blomflugor och fjärilar. Allt för att gynna och stimulera den biologiska mångfalden.  I odlingarna finns ofta mycket gott om fåglar och annat gynnsamt djurliv, t ex grodor och paddor från den närbelägna dammen. Kryddväxter och örter av olika slag bidrar till ökad variation och många passar bra att odla tillsammans med köksväxter.

DSCN1267

Självklart är ekologisk odling fri från kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödsling ( mineralgödsel) tillförs.  I den ekologiska odlingen hushållar man med energi, drivmedel och övriga naturresurser. Kompost används också som både jordförbättring och gödning. Nyttodjur, nyttiga svampar och annat biologiskt växtskydd används för att förebygga sjukdomar.