skip to Main Content

Källdalens Trädgårdar är en småskalig grönsaks- och blomsterodling samt även en örtplantskola. Våra produkter varierar över odlingssäsongen. Vi börjar driva fram växter i växthusen i februari.  Det vi odlar säljs i gårdsbutiken, till restauranger och till mindre trädgårdsbutiker och visningsträdgårdar.

Vi öppnar gårdsbutiken igen i mars 2020. Webbplatsen är under uppdatering och kommer vara uppdaterad v3.

Back To Top